Ja tenim més de 16.500 adhesions. Adhereix-te!

Manifest pel dret a l'educació

La Declaració dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides reconeix la necessitat de protecció especial dels drets dels infants i del seu ‘interès superior’. La Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides estableix en l’article 28 "el dret de l’infant a l’educació". Aquest és un dret bàsic reconegut també al nostre ordenament jurídic. La Llei d’educació de Catalunya, 12/2009, de 10 de Juliol, en el seu article 3 recull explícitament que “els alumnes tenen dret a rebre una educació integral, orientada al ple desenvolupament de la personalitat, amb respecte als principis democràtics de convivència i als drets i les llibertats fonamentals”. Així mateix, la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, en el seu article 13, estableix també que “els infants i els adolescents tenen dret a rebre el màxim nivell d’educació possible des de llur naixement”.

Malauradament però, el context en el qual ens trobem immersos com a conseqüència de la pandèmia per la COVID-19 ha comportat una vulneració sense precedents dels drets dels infants, entre ells el dret a l’educació. Hem patit una interrupció de l’escolarització presencial que, per a la majoria dels infants i adolescents del nostre país, tindrà una durada efectiva de mig any, des del 15 de març al 15 de setembre, incloent el període no lectiu de l'estiu.

Els drets dels infants no han sigut prioritaris ni en el confinament ni en el desconfinament. Un cop superat el primer moment d’emergència, s’ha desplegat una estratègia de desescalada en què els diversos sectors econòmics s’han anat activant amb certes adaptacions. L’educació, tanmateix, no ha tingut la mateixa sort. Les escoles van ser les primeres a tancar i seran les darreres en obrir. Només s’han buscat solucions per tot allò que pot tenir un impacte en el PIB en el curt termini.

Cal valorar positivament els esforços que han fet al llarg d'aquests mesos, en un context molt difícil, docents, famílies i alumnes. Han permès, en molts casos, mantenir una certa activitat educativa. Però l’escola a distància NO pot compensar l’absència d’escola presencial, especialment per a aquells infants d’entorns més vulnerables, i pels que tenen necessitats educatives especials. L’escola garanteix drets, benestar, protecció i refugi.

Aquesta suspensió sense precedents del dret a l’educació tindrà conseqüències greus sobre l’aprenentatge i el desenvolupament personal de molts infants i adolescents del nostre país. Seria irresponsable menysprear la importància d’aquesta interrupció. És urgent posar el dret a l’educació al centre de les polítiques públiques, i dibuixar un horitzó pel setembre en què es prioritzi el benestar dels infants i adolescents.

Per tot això, els sotasignats i les sotasignades plantegem al Departament d’Educació i a totes les administracions públiques responsables i a les direccions dels centres educatius quatre demandes bàsiques:

  1. Previsió de mesures extraordinàries de reforç educatiu presencial per compensar el temps perdut. Després de sis mesos d’interrupció de l’activitat presencial és imprescindible una avaluació diagnòstica i un plantejament compensatori, especialment per a l’alumnat que més ho necessiti.

  2. Un retorn a l’escola tan normalitzat com sigui possible. Els protocols han de ser ajustats a la fase de la pandèmia en què ens trobem a cada moment, i compartits amb tota la comunitat educativa. Han de ser proporcionals a l’evidència científica acumulada sobre els riscos i la transmissió entre infants i adolescents. Cal garantir l’accés universal a l’educació alhora que cal trobar un equilibri raonable entre la salut pública, la seguretat de les persones que treballen a les institucions educatives, i les necessitats que tenen els infants i els joves per al seu desenvolupament. Cal recordar que l’Organització Mundial de la Salut defineix la salut com "un estat de complet benestar físic, psíquic (mental) i social, i no solament l’absència d’afeccions o malalties".

  3. En aquest sentit, considerem el retorn plenament presencial al setembre per a tot l’alumnat com un mínim irrenunciable. Les administracions cal que facin un esforç màxim de coordinació per tal de posar els recursos necessaris per garantir-lo, i els protocols l’han de fer viable. Ens oposarem activament a qualsevol alternativa basada en la semipresencialitat o el manteniment de l’educació a distància.

  4. Exigim també plans de prevenció i contingència clars per tal que, en cas d’un hipotètic rebrot, no es torni a repetir la situació que hem viscut aquests mesos. Si hi hagués un rebrot, l’afectació al dret a l’educació ha de ser la mínima possible, tant en extensió com en durada. L’escola és un servei essencial i cal tractar-lo com a tal. Cal dotar el sistema dels recursos necessaris per minimitzar eventuals nous tancaments, i per garantir i fer sostenible una atenció de la màxima qualitat per a tot l’alumnat. I, sobretot, atendre de manera específica les necessitats dels infants i adolescents més vulnerables, els que tenen necessitats educatives especials, i també els fills i filles de treballadores i treballadors essencials, com s’ha fet en altres països.

Adhereix-te

Omple aquest formulari per adherir-te al manifest

*Només farem públics els noms, cognoms i població de les persones adherides que ho autoritzin expressament. En cap cas compartirem les dades o els correus electrònics amb ningú més.

*Si sou una AFA o un altre tipus d'entitat i us voleu adherir al manifest, feu-ho aquí.

Qui som?

Som un grup de famílies d'alumnes de diversos centres educatius catalans preocupades per la vulneració del dret a l'educació en temps de pandèmia. Ens vam auto-organitzar per ajudar a fer visible la problemàtica derivada del tancament d'escoles. El nostre objectiu és preservar el dret a l'educació de tots els infants i adolescents, amb especial atenció als infants amb necessitats educatives especials i als que són més vulnerables.

Les nostres opinions en el Col.lectiu TORNEM A LES ESCOLES corresponen a la nostra esfera personal i no tenen cap relació amb la nostra ocupació laboral o amb le nostre ocupador.

Consulta més info a: https://www.tornemalesescoles.cat/qui-som#h.ysn20b9pgfmx

Grup promotor

Algunes de les persones del grup promotor del manifest som: Anna Pujol; Benet Fusté; Montse Capdevila; Carola Castellà; Eloi Mayordomo; Ernest Cauhé; Jonatan Sánchez Rico; Jordi Muñoz; Laura Lázaro; Maria Alterachs; Maria Herrero; Maria Luria; Núria Vallès; Sheila González Motos

Contacte

Per posar-te en contacte amb nosaltres o per participar de la nostra tasca en els diferents grups de treball, escriu-nos a dretaleducacio@gmail.com

Contacte de premsa: premsatornemalesescoles@gmail.com