Política de privadesa i protecció de dades

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, li informem que les dades personals aportades seran tractades per Tornem a les Escoles.

Les dades aportades seran tractades amb la finalitat exclusiva de comunicació de les adhesions, sempre i quan ens hagi autoritzat expressament. Si així ens ho ha indicat explícitament, li enviarem informació sobre les activitats que realitzi Tornem a les escoles.

Aquestes dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per ambdues parts i, mentre no exerceixi cap dret dels que l’emparen, fins que no hi hagi cap previsió legal que faci necessari el seu emmagatzematge. Un cop les seves dades ja no siguin necessàries, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades.

Les dades es comunicaran a un servei d’allotjament d’arxius. Li informem que les dades seran transferides a una entitat ubicada a Estats Units (Google Drive); les garanties amb les quals es basa aquesta transferència son les establertes per la seva adhesió al Privacy Shield i, per tant, garanteix una protecció de dades adequada a la regulació europea.

Així mateix, li informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, així com la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Tornem a les escoles mitjançant el correu electrònic dretaleducacio@gmail.com , indicant el tipus de dret que vol exercir. Té dret igualment a enretirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).